Ads Top

App Tracking Transparency ส่งผลกระทบอย่างไร


Advertising

 เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า Apple ได้ออกระบบปฏิบัติ iOS 14.5 ซึ่งได้ออกฟีเจอร์ใหม่คือ App Tracking Transparency โดยฟีเจอร์ใหม่นี้เป็นแอพเก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน iPhone จำเป็นต้องขออนุญาตผู้ใช้งานก่อนเสมอหรือผู้ใช้งานจะต้องให้ความยินยอมให้เก็บข้อมูลของตนเองได้หรือไม่ 


หากผู้ใช้งานไม่ยินยอมให้แอพติดตามข้อมูลส่วนบุคคลจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง วันนี้แอดจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รู้จักการทำงานของแอพติดตามนี้มากขึ้นกว่าเดิมทุกวันนี้กฎหมายเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเริ่มเข้มข้นมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ผู้ให้บริการต่างๆ เริ่มหันมาให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โดยจะแสดงในลักษณะการขอความยินยอมจากผู้ใช้งานก่อนเสมอ หากผู้ใช้งานไม่ยินยอมให้แอพติดตามจะทำให้มีข้อมูลของผู้ใช้งานลดลงโดยเฉพาะความสนใจของผู้ใช้งานที่จะถูกนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการยิงโฆษณาใส่ ส่งผลกระทบต่อร้านค้าที่ต้องทำโฆษณา เนื่องจากยิงโฆษณาไม่ตรงความสนใจ และอาจทำให้ร้านค้ามียอดขายลดลงตามไปด้วย

นอกจากนั้น Social Media ต่างๆ ที่ต้องพึ่งข้อมูลจาก Apple For Advertisers เช่น Facebook หรือ Snapchat เป็นต้นก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย 
Sponsored Links

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.